Účetnictví pro mne představuje více než pouhé zpracování účetních dokladů a přípravu daňových přiznání.


Správné a kvalitní účetnictví může být pro podnikatele skutečným strategickým nástrojem a poskytovat cenné informace.


Dlouhodobá praxe v oblasti finančního řízení mi poskytla cenné zkušenosti a dovednosti. Práce jako finanční manažer ve výrobně-obchodní společnosti a finanční kontrolor v obchodní společnosti mi umožnila získat hlubší porozumění finančním aspektům podnikání


Praxe

Po skončení vysokoškolský studií v roce 2007 jsem pracovala téměř deset let jako finanční manažer ve výrobně obchodní společnosti, kde jsem byla součástí užšího vedení společnosti. Účetnictví, finanční řízení a spolupráce se všemi odděleními společnosti bylo součástí mé každodenní práce.

Úspěšně jsem absolvovala kurz „Svobodná účetní“ a získala certifikát „Kvalifikovaná účetní“ připravený Svazem účetních České republiky.


V současné době se připravuji na zkoušky daňového poradce.
Kontaktujte nás: